Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie


Podyplomowe Studia Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych


      
Serdecznie witamy naszych Słuchaczy, Absolwentów
i Potencjalnych Słuchaczy!
   
REKRUTACJA - październik 2015
kontakt: Anna Kotlińska
tel. 512-711-527

Ostatnia modyfikacja: 2015-04-28 10:10:26
Anna Kłopotek, anna.klopotek@sgh.waw.pl

Copyright © Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2006