Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie


Podyplomowe Studia Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych


      
Serdecznie witamy naszych Słuchaczy, Absolwentów
i Potencjalnych Słuchaczy!
   
Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ NOWEGO ROKU
WSZYSTKIM BYŁYM, OBECNYM I PRZYSZŁYM SŁUCHACZOM STUDIÓW SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWIA, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM ORAZ SUKCESÓW W PRACY ZAWODOWEJ

Ostatnia modyfikacja: 2012-12-20 10:56:10
Anna Kłopotek, anna.klopotek@sgh.waw.pl

Copyright © Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2006